Μήνυμα Προέδρου Κωνσταντίνου Ροδινού
Φεβρουάριος 22, 2017
Ασφαλισιμότητα φυσικών φαινομένων στη σύγχρονη Ελλάδα!
Φεβρουάριος 22, 2017
Όλες οι δημοσιεύσεις

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα ανασφάλιστα οχήματα;

Tι είναι ανασφάλιστο όχημα;

Ανασφάλιστο θεωρείται κάθε όχημα που κυκλοφορεί χωρίς να έχει την υποχρεωτική από το Νόμο ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. Υπεύθυνος για την ασφάλιση του οχήματος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχός του.

Αν παρκάρει κανείς μόνιμα το αυτοκίνητό του και δεν το κυκλοφορεί, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να το ασφαλίσει;

Όχι! Ακόμη και ακινητοποιημένο, ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, διαφορετικά είναι παράνομο, εκτός αν ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).

Πόσα είναι τα ανασφάλιστα οχήματα;

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας και της ασφαλιστικής αγοράς, το σύνολο των ανασφάλιστων οχημάτων ξεπερνάει τις 600.000.

Πώς εντοπίζονται τα ανασφάλιστα οχήματα;

Τα ανασφάλιστα οχήματα μπορούν να εντοπιστούν από αστυνομικό της Τροχαίας, μετά από ατύχημα ή σε πιθανό έλεγχο, όπου ζητείται πάντα η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα ικανότητας του οδηγού και το σήμα ασφάλισης (που αποδεικνύει ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο).

Με το νέο νόμο, η διαδικασία ταυτοποίησης θα γίνεται επιπλέον ηλεκτρονικά, με διασταύρωση των στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου και όσων υπηρεσιών του Δημοσίου εμπλέκονται.

Ποιο είναι το πρόστιμο και οι κυρώσεις για τον κάτοχο ανασφάλιστου οχήματος;

Ο Νόμος 489/76 προβλέπει τις εξής κυρώσεις:

Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες.

Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για τρία (3) χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής.

Χρηματικό πρόστιμο €500 για τα επιβατικά και €250 για τα δίκυκλα.

Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι €3.000.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος, θα σταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητήριο για:

να ασφαλιστεί μέσα σε 8 μέρες ή να δώσει εξηγήσεις

να πληρώσει παράβολο €250 για να ασφαλιστεί

Αν ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τα παραπάνω, θα του επιβληθεί νέο πρόστιμο €500, καθώς και οι παραπάνω κυρώσεις.

Τι πρέπει να κάνει ένας ασφαλισμένος αν εμπλακεί σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα;

Πρέπει να καλέσει την Αστυνομία αμέσως, προκειμένου να καταγράψει το συμβάν, για να κατοχυρώσει τη θέση του ως προς το θέμα της ευθύνης. Η Αστυνομία θα δώσει κλήση στο ανασφάλιστο όχημα. Επίσης, πρέπει να καλέσει την ασφαλιστική του εταιρία.

Σταύρος Τσίχλης

Ασφαλιστικός και Επενδυτικός Σύμβουλος

Εκ του Συνέσμου Ρεθυμνίων Ασφαλιστών