«Όχι» σε αθέμιτες πρακτικές για τη σύναψη ασφαλιστηρίων από τις τράπεζες
Φεβρουάριος 22, 2017
Μήνυμα Προέδρου Κωνσταντίνου Ροδινού
Φεβρουάριος 22, 2017
Όλες οι δημοσιεύσεις

ΣΥ.ΡΕ.Α κοπή πίτας 2017 Photogallery

ΣΥΡΕΑ NEWSROOM
ΣΥΡΕΑ NEWSROOM
Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1994. Ο σύνδεσμος έχει σκοπό και στόχο την προάσπιση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και την αναβάθμιση του κύρους του επαγγέλματός μας. Παράλληλα με τους σκοπούς αυτούς μέλημα μας είναι η σωστή ενημέρωση του κοινού στο κλάδο της ασφάλισης και η μεσολάβηση μας στην επίλυση καίριων προβλημάτων τόσο για τους ασφαλιστές όσο και για τους ασφαλισμένους.