Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα ανασφάλιστα οχήματα;
Φεβρουάριος 22, 2017
Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Φεβρουάριος 22, 2017
Όλες οι δημοσιεύσεις

Ασφαλισιμότητα φυσικών φαινομένων στη σύγχρονη Ελλάδα!

Η αυξανόμενη εμφάνιση καταστροφικών , στην πλειοψηφία τους , φυσικών φαινομένων σε συνδυασμό με την έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών , οι οποίοι είτε δεν συνειδητοποιούν είτε υποτιμούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν , καθιστά αναγκαίο και άκρως σημαντικό το έργο των ασφαλιστικών επαγγελμάτων ως προς την ενημέρωση και κατ’ επέκταση την πρόληψη.

Δυστυχώς , η κατάσταση στην Ελλάδα δεν φαίνεται να αλλάζει δραστικά αφού τα ποσοστά των Ελλήνων που ασφαλίζουν την κατοικία τους ή την επιχείρησή τους για περιπτώσεις πλημμύρας, σεισμού ή πυρκαγιάς είναι πολύ χαμηλά, σχεδόν δεν ξεπερνούν το 15% . Η ασφάλιση, σε μία Ελλάδα βαρύτατης οικονομικής κρίσης, τείνει να γίνει πολυτέλεια αφού ο μέσος Έλληνας δεν την κατατάσσει πλέον στις άμεσες ανάγκες του.

Όλοι οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι τίποτα δεν πρέπει να αφήνουμε στην τύχη και να αναλάβουμε προσωπική ευθύνη αφού είναι προφανές ότι σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ένα κράτος δεν διαθέτει τα ανάλογα χρηματικά αποθέματα προκειμένου να αποζημιώνει τους παθόντες. Το χρέος που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβλέπει ένας ασφαλιστικός σύμβουλος είναι να καθοδηγεί τον πελάτη του ως προς την επιλογή σωστών καλύψεων αφού οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν αξιόλογα ασφαλιστικά προγράμματα με πλήθος καλύψεων και με προσιτό κόστος. Σ’ αυτή, λοιπόν , τη περίπτωση ο ρόλος του ασφαλιστή είναι ενημερωτικός, συμβουλευτικός και καθοδηγητικός.

Ένα σημείο που είναι αναγκαίο να προσέχει τόσο ένας ασφαλιστής όσο και ο πελάτης είναι ο κίνδυνος της υπασφάλισης, ο κίνδυνος δηλαδή να ασφαλιστεί ένα περιουσιακό στοιχείο με μικρότερη από την πραγματική του αξία. Σε τέτοια περίπτωση υπασφάλισης εφαρμόζεται ο αναλογικός όρος σύμφωνα με τον οποίο ο πελάτης αποζημιώνεται αναλογικά με την αξία που έχει ασφαλίσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή ασφάλιση είναι το κεφάλαιο (η ασφαλιζόμενη αξία) να είναι ίδιο με την αντικειμενική αξία και όχι μικρότερη της αντικειμενικής, γεγονός που παρατηρείται κατά κόρον στις ασφαλίσεις τραπεζών οι οποίες εξαιτίας της έλλειψης ,πιθανόν, ασφαλιστικής γνώσης σε ζητήματα φυσικών καταστροφών δεν προσφέρουν εν τέλει κανένα όφελος στον πελάτη τους αφού τις περισσότερες φορές συμβαίνει ο ίδιος να « αποζημιώνει » την περιουσία του που υποτίθεται ότι έχει ασφαλίσει.

Εκ του ΣΥ.ΡΕ.Α

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΥΡΕΑ NEWSROOM
ΣΥΡΕΑ NEWSROOM
Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1994. Ο σύνδεσμος έχει σκοπό και στόχο την προάσπιση των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και την αναβάθμιση του κύρους του επαγγέλματός μας. Παράλληλα με τους σκοπούς αυτούς μέλημα μας είναι η σωστή ενημέρωση του κοινού στο κλάδο της ασφάλισης και η μεσολάβηση μας στην επίλυση καίριων προβλημάτων τόσο για τους ασφαλιστές όσο και για τους ασφαλισμένους.